Tygodniowy Raport nr 134

W tygodniu od 2 do 8 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  • PW Zieleń – Projektowana zieleń
  • PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano korektę KNA (N) w zakresie uzupełnienia zestawienia przepustów
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmiany podbudowy zasadniczej C 16/20 na pierścieniu ronda
 3. Postęp prac