Tygodniowy Raport nr 136

W tygodniu od 16 do 22 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano w kontraktowej ilości egzemplarzy – PW wraz z przedmiarem robót Zasilania energetyczne.
 2. Przekazano odpowiedzi do uwag Inżyniera w zakresie PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia wraz ze zaktualizowaną dokumentacją projektową (wersja elektroniczna) PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia.
 3. Przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
 4. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe z uwagami Inżyniera do PW wraz z Przedmiarem Robót Zieleń – Projektowana zieleń.
 5. Przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi:
  D-07.02.01. Oznakowanie pionowe,
  D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
  D-07.01.01. Oznakowanie poziome,
  D-07.05.02. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15A,
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki stalowej.
 7. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej.
 8. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 168 rev. 1 w zakresie szczegółu przepustów.
 9. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
 10. Postęp robót: