Tygodniowy Raport nr 138

W tygodniu od 30.05.2022 do 05.06.2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie warunkowe dla PW+PR ekrany akustyczne – wały ziemne rev. 2;
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe z uwagami Inżyniera do Przedmiaru robót do PW Drogi,
 2. Sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • przekazano Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne: M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
  • przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01. Oznakowanie pionowe,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmian niektórych rozwiązań projektowych w zakresie umocnienia korytka w dnie rowu,
  • przekazano KNA (N) nr 109 rev. 1 w zakresie zmian – dodanie opisu lokalizacji wpustów i ścieku,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 169 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych pkt 1.1 i 2.1 dla konstrukcji oporowej K-8,
  • przekazano KNA (N) w zakresie doszczegółowienia rozwiązania projektowego w zakresie rozwiązania ułożenia drenaży,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków; szczegół umocnienia skarp
 4. Przekazanie opinii Projektanta – dot. balustrady przy obiekcie WS-13/MS-14 (schody 5 i 6) oraz balustrada M-1 na konstrukcji oporowej K-3.
 5. Przekazanie rysunków w zakresie szczegółów drenażu.
 6. Postęp prac budowlanych: