Tygodniowy Raport nr 139

W tygodniu od 6 do 12 czerwca 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • przekazano wersję elektroniczną i wydrukowaną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW wraz z przedmiarem robót dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano wersję elektroniczną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW  Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z przedmiarem robót,
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami Inżyniera do rysunków PW Odwodnienie drogi,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego.
 3. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • przekazano wersję elektroniczną i wydrukowaną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW wraz z przedmiarem robót dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano wersję elektroniczną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW  Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z przedmiarem robót,
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami Inżyniera do rysunków PW Odwodnienie drogi,
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 162 w zakresie aktualizacji współrzędnych ekranu EA-19,
  • przekazano KNA (N) w zakresie przekroju łącznika drogi ekspresowej S14 z jezdnią zbierająco-rozprowadzajacą (etapowanie inwestycji),
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty sztywności rury drenarskiej.
 6. Postęp robót: