Tygodniowy Raport nr 145

W tygodniu od 18 do 24 lipca 2022 r. wykonane zostały poniższe prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, z uwzględnieniem odniesień do uwag.
 2. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Inżyniera (opieczętowano do realizacji) dla specyfikacji technicznej M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
 3. Przekazano do Inżyniera Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.05.01 ustawienie barier ochronnych stalowych rev. 1
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 178 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11
 5. Prowadzono prace budowlane, zgodnie z załącznikiem (postęp robót):