Tygodniowy Raport nr 146

W tygodniu od 25 do 31 lipca 2022 r. wykonane zostały prace:

  1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 185 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – MD-16.
  2. Przekazano KNA (N) 178 rewizja 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12.
  3. Przekazano KNA (N) 190 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego  EP-2.
  4. Przekazano KNA (N) 194 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-11.
  5. Przekazano KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową (trasa główna S14  strona lewa i prawa) – w zakresie zmian niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany: 1) kruszywa użytego do wypełnienia geokratki i płyt ażurowych w konstrukcji umocnienia skarp zbiorników, ze względu na brak dostępności wskazanego wcześniej przez projektanta kruszywa oraz zmiany 2) sposobu przechwycenia wód wypływowych ze skarpy zbiornika 11a poniżej linii uszczelnienia zbiornika, ze względu na odmienne warunki gruntowo wodne niż zbadane w odwiertach geologicznych.
  6. Przekazano KNA (N) nr 191 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WS-13.
  7. Przekazano  KNA (N) nr 172 rewizja 2 w zakresie materiału dla warstwy ulepszonego podłoża dla drogi ekspresowej S14.
  8. Postęp prac: