Tygodniowy Raport nr 148

W tygodniu od 8 do 14 sierpnia wykonano następujące prace:

  1. Przekazanie Wykonawcy rewizji zamiennego PW rewizja nr 2 dla zakresu Węzła Emilia, przekazano również Przedmiar robót i Wykazy robót.
  2. Przekazanie Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-08.01.02. Krawężniki kamienne.
  3. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie zmiany wysokości wyniesienia pierścienia na rondzie (przekrój normalny  ronda w ciągu DK71).
  4. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
  5. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego lewego dla trasy głównej (pas technologiczny trasy głównej S14 od km 13+333.033 do km 13+400.00).
  6. Przekazanie Wykonawcy KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – zmiany niektórych rozwiązań projektowych w zakresie zmiany średnicy przewodów (trasa główna S14  strona lewa i prawa).
  7. Otrzymanie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opinię z uwagami do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu”, przekazano Wykonawcy oryginał opinii wraz z dwoma egzemplarzami ww. projektu czasowej organizacji ruchu.
  8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”.
  9. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, innych opracowań.
  10. Postęp prac