Tygodniowy Raport nr 149

W tygodniu od 15 do 21 sierpnia 2022 r. zostały wykonane prace:

  1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 188 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
  2. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 187 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie barier – WD-11.
  3. Przekazano KNA (N) nr 198 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych muru K-10.
  4. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 197 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja współrzędnych wału Wz-5.
  5. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 195 w zakresie odwodnienia drogi – zbiorniki (trasa główna S14 strona lewa i prawa).
  6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 193 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych pali ekranu EA-5.
  7. Przekazano opinię Projektanta – dot. projektu technologicznego:   most MS-31 – Projekt próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu.
  8. Monitorowanie uzgodnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przekierowanie ruchu na jezdnię docelową ul. Aleksandrowskiej 0+000 – 0+670 w Zgierzu.
  9. Postęp prac