Tygodniowy Raport nr 150

W tygodniu od 22-28 sierpnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazanie zmiennego opisu technicznego do PW Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe Ekrany akustyczne – wały ziemne.
  2. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera do PW Branża kolejowa.
  3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych ( M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające, D-05.03.25. Uszorstnienie nawierzchni)
  4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
  5. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.

6. Postęp prac: