Tygodniowy Raport nr 154

W tygodniu od 19 do 25 września wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót, odniesień do uwag (Ekrany akustyczne – Wały ziemne)
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (D-05.03.25).
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty – zmiany materiału ścieku korytkowego,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków,
  • przekazano KNA (N) w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o zamienną dokumentację projektową – sączenia wód w zbiorniku nr 10,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 200 b. mostowa w zakresie prowadzenia robót budowlanych w oparciu o Katalog detali mostowych KDM – urządzenia dylatacyjne modułowe.
 4. Zrealizowane roboty: