Tygodniowy Raport nr 155

W tygodniu od 26 września do 2 października prowadzono prace:

  1. Przekazanie Projektu Wykonawczego dot. oświetlenie drogowego, zasilania energetycznego, przebudowy kolizji elektroenergetycznych, kanału technologicznego, przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych (D-08.01.02 – Krawężniki kamienne).
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) – Przepust w km 0+151 rowu RBN 5.
  4. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 81 w dniu 27 września 2022 roku.
  5. Postęp prac: