Tygodniowy Raport nr 156

W tygodniu od 3 do 9 października realizowano prace związane z:

  1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
  2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA.
  4. Realizowaniem robót budowlanych: