Raport Tygodniowy nr 157

W tygodniu od 10 do 16 października 2022 wykonane zostały prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót (PW + PR Drogi dla Węzła Emilia, przepust nad istniejącą siecią gazową dla przepustu w km 0+151 RBN 5, PW + PR Odwodnienie Drogi dla Węzła Emilia).
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych (D-09.01.01 sadzenie drzew i krzewów).
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
  4. Opracowywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
  5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 37 w dniu 11 października 2022 roku.
  6. Postęp prac