Raport Tygodniowy nr 158

W tygodniu od 17 do 23 października prowadzono prace:

  1. Opracowywanie i aktualizacja projektów wykonawczych.
  2. Analizowanie uwag i przekazywanie specyfikacji technicznych (D.09.06.01 – sadzenie drzew i krzewów, D-05.03.06 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego)
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
  4. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 83 w dniu 18 października 2022 roku.
  5. Czasowa organizacja ruchu

Postęp prac