Raport Tygodniowy nr 159

Raport tygodniowy z postępu prac za okres sprawozdawczy od 24 do 30 października 2022:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  4. Monitorowanie zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
  5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 84 w dniu 25 października 2022 roku.
  6. Postęp prac: