Raport Tygodniowy nr 160

W tygodniu od 31 października do 6 listopada prowadzono prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA węzeł Emilia.
 2. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Zasilenia energetyczne węzeł Emilia.
 3. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Oświetlenie drogowe rev. 1 węzeł Emilia.
 4. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia” węzeł Emilia.
 5. Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Zamienny – Kanał technologiczny węzeł Emilia.
 6. Przekazano Wykonawcy Specyfikacje Techniczne: D.09.06.01 – sadzenie drzew i krzewów.
 7. Prowadzono nadzór autorski (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA w zakresie oświetlenia drogowego;
  • przekazano do Wykonawcy KNA w zakresie autokorekty wymiarów krawężników kamiennych oraz klasy betonu cementowego ław krawężnikowych.
 8. Monitorowano zatwierdzenie przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 9. Postęp prac