Raport Tygodniowy nr 161

W tygodniu od 7 do 13 listopada prowadzono prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie do Inżyniera projektów wykonawczych (PW): Kanał technologiczny, Ekrany akustyczne – wały ziemne.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie do Inżyniera specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA): KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków.
  4. Monitorowanie zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
  5. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 85 w dniu 8 listopada 2022 roku.
  6. Postęp robót: