Raport Tygodniowy nr 162

W tygodniu od 14 do 20 listopada 2022 r. wykonano prace związane z:

  1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych.
  2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera specyfikacji technicznych:
    • D-09.01.01 sadzenie drzew i krzewów
    • D-07.01.01 oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa
  3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA)
  4. Monitorowaniem zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
  5. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 38 w dniu 16 listopada 2022 roku.
  6. Postęp prac: