Raport Tygodniowy nr 163

W tygodniu od 21.11.2022 do 27.11.2022 wykonano prace związane z:

  1. Przekazaniem w kontraktowej ilości egzemplarzy do zatwierdzenia do realizacji PW Ekrany akustyczne.
  2. Zatwierdzeniem do realizacji dla PW Zasilania energetyczne.
  3. Zatwierdzeniem PW Zamienny + PR Drogi rev. 2 dla Węzła Emilia.
  4. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
    • D-05.03.23 zjazdy do zbiorników
    • D.09.06.01 sadzenie drzew i krzewów
  5. Prowadzeniem nadzoru autorskiego.
  6. Postęp robót: