Raport Tygodniowy nr 164

W tygodniu od 28.11.2022 do 04.12.2022 wykonano prace związane z:

  1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych: konstrukcja oporowa – mur oporowy K-4, oświetlenie drogowe węzeł Emilia.
  2. Analizowaniem uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych, sukcesywnym ich przekazywaniem do Inżyniera: M.15.03.05 – przeciwspadek z asfaltu lanego
  3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego: DK91 i L08L – krawężnik kamienny, aktualizacja rozwiązań dla ekranów akustycznych pełniących funkcję ogrodzenia, rzędne przepustu na rowie RBN5, projekt przewodu drenażowego.
  4. Monitorowaniem zatwierdzenia projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  5. Udziałem w Radzie Technicznej nr 87 w dniu 29 listopada 2022 r.
  6. Kontynuowano roboty budowlane. Postęp prac: