Raport Tygodniowy nr 165

W tygodniu od 5 do 11 grudnia 2022 r. wykonano prace związane z:

 1. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenie PW Stała Organizacja Ruchu, Przekazano oryginał Klauzuli do Projektu Stałej Organizacji Ruchu w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 2. Przekazaniem Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.18.01.03 – dylatacje stalowe z wkładką neoprenową dla obiektu WK-10
  • D.04.03.01 – oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  • oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa (otrzymane do realizacji)
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie szczegółu umocnienia skarp w rejonie wysięków,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zaprojektowania nowego przewodu drenażowego,
  • przekazano KNA (N) w zakresie ulepszonego podłoża w ciągu jezdni dodatkowej D22-1 od km 1+100 do km 1+190.82,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzone KNA (N) w zakresie trasy głównej na odcinku od km 15+785.00 do km 15+907.50 – zmiana materiału ścieku korytkowego,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie drogi gminnej nr DG1080E.
 4. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 88 w dniu
  6 grudnia 2022 roku.
 5. Postęp prac: