Raport Tygodniowy nr 166

W tygodniu od 12 do 18 grudnia 2022 r. zostały wykonane prace w zakresie:

 1. Prowadzenia nadzoru autorskiego, przekazywania do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań przepustów na rowie RBN5
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań przepustów na rowie PBN5
  • przekazano do Wykonawcy KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań na rowie RBN3 – studnie
 2. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny – Kanał Technologiczny dla węzła Emilia.
 3. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny – Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia.
 4. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA dla węzła Emilia.
 5. Przekazania do Wykonawcy dokumentów do pozwolenia na użytkowanie dla: MS-31, WS-30, MS-29, WS-28, WD-12, WD-7, P-P17.1, P-P16, PDR-7.1.
 6. Udziału (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 39 w dniu 13 grudnia 2022 roku.
 7. Postęp prac