Raport Tygodniowy nr 167

W tygodniu od 19 do 25 grudnia 2022 r. wykonano prace związane z:

 1. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 40 w dniu
  20 grudnia 2022 roku.
 2. Monitorowaniem procedury zatwierdzania KSZR oraz Projektu stałej organizacji ruchu, w tym także dla zakresu Węzła Emilia.
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego (przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego).
 4. Analizowaniem uwag, wyjaśnianiem ewentualnych uwag do projektów wykonawczych i innych dokumentacji – zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów.
 5. Prowadzeniem prac budowlanych. Zaawansowanie prac wynosi obecnie:
  • roboty drogowe: 75,73%
  • roboty branżowe: 77,33 %
  • obiekty inżynierskie: 98,80%