Raport Tygodniowy nr 168

Raport tygodniowy za okres sprawozdawczy od 26 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.:

  1. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza ewentualnych uwag do kart nadzoru.
  3. Otrzymano od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – Węzeł Emilia.