Raport Tygodniowy nr 170

W tygodniu od 9 do 15 stycznia 2023 r. prowadzono prace związane z:

  1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót.
  2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  3. Analizą uwag i oczekiwanie na kompletne i spójne uwagi do projektu Stałej Organizacji Ruchu i na zatwierdzenie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  4. Prowadzeniem prac budowlanych