Raport Tygodniowy nr 171

W tygodniu od 16 do 22 stycznia wykonane zostały prace dotyczące:

  1. Opracowywania, aktualizacji i sukcesywnego przekazywania do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
  2. Prowadzenia nadzoru autorskiego, przekazywania do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA): otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie w zakresie branży melioracyjnej, aktualizację rozwiązań na rowie RBN3.
  3. Udziału (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 40 w dniu17 stycznia 2023 roku.
  4. Realizacji prac budowlanych w obszarze węzła Emilia.