Tygodniowy Raport nr 173

W tygodniu od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r. wykonano prace związane z:

  1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem Wykonawcy projektów wykonawczych (PW)
  2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
  4. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 92 w dniu 31 stycznia 2023 roku.
  5. Realizacją robót budowlanych: