Tygodniowy Raport nr 176

  1. W tygodniu od 20 do 26 lutego 2023 r. wykonano prace związane z montażem barier w pasie dzielącym 7+385 – 16+052 str. P. i L oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego (otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Kart Nadzoru Autorskiego Inżyniera KNA (N) nr 232 w zakresie autokorekty rzędnej studni wpadowej).
  2. W dniu 21 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 94.
  3. Przekazano Wykonawcy dokumenty do pozwolenia na użytkowanie dla obiektów: PGD-5, PGD-6, PGD-10A, PGD-10B.