Tygodniowy Raport nr 180

Realizacja zadań kontraktowych w tygodniu do 20 do 26 marca 2023 r.:

  1. Przekazanie KNA (N) – w zakresie usunięcia kolizji drenażu z barierami drogowymi.
  2. Otrzymanie  zatwierdzenia Inżyniera KNA (N) nr 234 w zakresie przebudowy kolizji energetycznych nN i SN – właściciele prywatni.
  3. Przekazanie  KNA w zakresie rowu krytego dodatkowego.
  4. Przekazanie  KNA 222 (N) rev. 1 w zakresie umocnienia podłoża jezdni dodatkowej D22-1.
  5. Przekazanie  KNA 229 (N) rev.1 w zakresie zmiany ilości i gatunków do nasadzeń materiału roślinnego do Węzła Emilia.
  6. Przekazanie  KNA 223 (N) rev.2 w zakresie zmiany ilości i gatunków do nasadzeń materiału roślinnego dla S14.
  7. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 97 w dniu
    21 marca 2023 roku.
  8. Realizacja robót budowlanych: