Tygodniowy Raport nr 181

W tygodniu od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r. prowadzono prace związane z:

  1. Przekazaniem KNA (N) w zakresie zmiana niwelety drogi D26 (autokorekta).
  2. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenia KNA (N) w zakresie zmiany rzędnych wlotu i wylotu przepustów PS14.9 oraz PD19.1.
  3. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie kolizji drenażu z barierami drogowymi.
  4. Udziałem w Radzie Technicznej nr 98 (wideokonferencja).
  5. Wykonaniem prac budowlanych, zgodnie z poniższą tabelą: