Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 90,71%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 92,17%

Roboty drogowe: 86,93%
Roboty branżowe: 92,97%
Obiekty inżynierskie: 99,98%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 95,60 %