Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99,50%

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 100%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 99,50%

Roboty drogowe: 92,48%
Roboty branżowe: 99,40%
Obiekty inżynierskie: 100%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 97,62 %