Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99 %

Zaawansowanie czasowe

Postęp: 92,47%

Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 85,04%

Roboty drogowe: 75,85%
Roboty branżowe: 77,33%
Obiekty inżynierskie: 98,85%

Zaawansowanie finansowe

Postęp: 87,91 %