Tygodniowy Raport nr 98

W tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 23.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji w zakresie PW rev. 03 wraz z przedmiarem dla Odwodnienie drogi
  • W dniu 24.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji od Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla Konstrukcji oporowej K-1, Konstrukcji oporowej K-3
  • W dniu 25.08.2021 przekazano sześć rysunków do PW Drogi rewizja 4:
   Przekroje normalne drogi krajowej nr 71,
   Rondo w ciągu DK71
   Przekroje normalne drogi powiatowej
   Przekroje normalne dróg gminnych
   Przekroje normalne dróg wspomagających i serwisowych
 2. Przekazanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla obiektów inżynieryjnych oraz otrzymanie zatwierdzenia Inżyniera:
  • M.15.02.03. Elastyczna masa asfaltowo-polimerowa,
  • M.15.03.01. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA :
  • W dniu 27.08.2021 przekazano KNA (N) nr 82 w zakresie obiektu WD-17,
  • W dniu 27.08.2021 przekazano KNA (N) nr 83 w zakresie obiektu WD-17,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 89 w zakresie konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 87 w zakresie konstrukcji oporowej K-9,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 86 w zakresie konstrukcji oporowej K-8
 4. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 97

W tygodniu od 16 do 22 sierpnia zostały wykonane następujące prace:

 1. W dniu 20.08.2021 przekazano PW rev. 03 wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi,
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-18) ul. Wronia w Łodzi,
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19),
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź ul. Klinowa w Łodzi (W-24)
 2. W dniu 20.08.2021 przekazano PW rev. 04 wraz z przedmiarami w zakresie :
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 40 w Łodzi (W-17),
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 44 w Łodzi (W-17),
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 49 w Łodzi (W-17),
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18),
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda 15 w Łodzi (W-21),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska 183/183A w Łodzi  (W-22) rev. 04
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej 1B w Łodzi (W-23),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa 43B w Łodzi,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Klinowa 44 w Łodzi (W-24B),
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-23) ul. Aleksandrowska – ul. Bylinowa w Łodzi
 3. W dniu 18.08.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-1 rev. 01.
 4. W dniu 17.08.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie ekranów akustycznych:
  • Ekrany akustyczne – wały ziemne,
  • Ekrany akustyczne – konstrukcje przestrzenne wypełnione gruntem
 5. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.14.01.03. Sworznie zespalające,
  • M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi,
  • M.15.03.10. Nawierzchnia z kostki betonowej
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej
  M.15.03.10. Nawierzchnia z kostki betonowej,
  M.20.01.09 Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
 7. Otrzymano uwagi Inżyniera do specyfikacji technicznej M.20.01.13 Ekrany przeciwolśnieniowe,
 8. W dniu 18.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera KNA (N) nr 81 branża telekomunikacyjna – przebudowa kolizji teletechnicznych.
 9. W dniu 20.08.2021 przekazano KNA (N) nr 95 w zakresie rozbiórki nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 12+400 – 12+570; 15+175 – 15+270.
 10. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 96

W tygodniu od 9 do 15 sierpnia wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 13.08.2021 przekazano zaktualizowany przedmiar do PW Drogi rev. 04 – uzupełniony o roboty nierealizowane.
 2. W dniu 13.08.2021 przekazano rewizję PW wraz z przedmiarem robót w zakresie  Konstrukcji oporowych K-3 – w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 3. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera w zakresie Projektów technologicznych:
  • Konstrukcja oporowa K-2,
  • Konstrukcja oporowa K-9,
  • Konstrukcja oporowa K-12,
  • Konstrukcja oporowa K-13,
  • Konstrukcja oporowa K-14.
 4. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji od Inżyniera w zakresie PW wraz z przedmiarem dla: Konstrukcja oporowa K-2.
 5. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji – z uwagami – od Inżyniera w zakresie PW Drogi.
 6. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych
 7. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 75 w zakresie Konstrukcji oporowych K-12 i K-14.
 8. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 77 w zakresie Konstrukcji oporowych K-13, 3.
 9. W dniu 10.08.2021 przekazano rewizję KNA (N) nr 76 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy
 10. W dniu 13.08.2021 przekazano KNA (N) nr 86 w zakresie Konstrukcje oporowe K-8, KNA (N) nr 87 w zakresie Konstrukcje oporowe K-9, KNA (N) nr 89 w zakresie Konstrukcje oporowe K-11,
 11. W dniu 13.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 76 rewizja 1 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy.
 12. Przekazano Opinię Projektanta projektu technologicznego:
  • Obiekt WD-9 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021;
  • Obiekt WD-11 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021;
  • Obiekt WD-23 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021,
  • pozytywna opinia możliwości zastosowania dla korpusów przyczółków betonu C35/45
 13. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 95

W tygodniu od 2 do 8 sierpnia wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 4.08.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla :
  • Ekrany przeciwolśnieniowe
  • Ekrany z siatek dla ochrony nietoperzy,
 2. W dniu 4.08.2021 otrzymano uwagi Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla: Ekrany akustyczne z paneli
 3. Przekazano  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny,
  • M.16.01.10 Ściek skarpowy
 4. W dniu 4.08.2021 otrzymano uwagi Inżyniera dla KNA (N) nr 76 w zakresie katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy.
 5. W dniu 4.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 73 w zakresie jezdni dodatkowej D31 – rów przy ul. Toeplitza
 6. Otrzymano z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź dotyczącą wydania opinii do wniosku o decyzję ZRID – W. Emilia
 7. Postęp prac

Czasowa Organizacja Ruchu

Tygodniowy Raport nr 94

W tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 26.07.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem robót w zakresie  Konstrukcji oporowych K-2.
 2. W dniu 29.07.20021 przekazano  przedmiaru robót do PW Drogi w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 3. W dniu 26.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie PW wraz z przedmiarami: przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia rev. 04 i przyłączy gazowych średniego ciśnienia oraz przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia rev. 05,
 4. W dniu 27.07.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera Wielobranżowego Projektu Budowlanego w zakresie węzła Emilia.
 5. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
  • M.15.03.08. Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych,
  • D-03.01.01. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • D-03.01.04. Przepusty z tworzyw sztucznych,
  • D-06.02.01. Przepusty z tworzyw sztucznych pod zjazdami,
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych.
 6. Prowadzono nadzór autorski, przekazano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwagi Inżyniera do KNA:
  • W dniu 27.07.2021 otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 61 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04,
  • W dniu 27.07.2021 otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 68 w zakresie przebudowy sieci wodociągowej W-12, w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 28.07.20201 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 79 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja,
  • W dniu 28.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 80 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja,
  • W dniu 28.07.2021 przekazano KNA (N) nr 75 w zakresie konstrukcji oporowych K-12 i K-14,
  • W dniu 30.07.2021 przekazano KNA (N) nr 77 w zakresie Konstrukcji oporowych K-13,
  • W dniu 30.07.2021 przekazano KNA (N) nr 76 w zakresie katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy
 7. Postęp prac:

Tymczasowa organizacja Ruchu

Tygodniowy Raport nr 93

W dniach od 19-25 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 23.07.2021 przekazano PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie odwodnienia drogi.
 2. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 01 PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepustów  na rowie RBN1.1, RBN1.2.
 3. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepustów rurowych na rowie RBN2, RBN3, RBN4, RBN5.
 4. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.20.01.07. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych,
  • M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
  • M.20.01.09. Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.20.01.13. Ekrany przeciwolśnieniowe
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych
 5. W dniu 19.07.2021 przekazano KNA (N) nr 59 rev. 02 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 6. W dniu 21.07.2021 otrzymano brak zatwierdzenia Inżyniera dla KNA (N) nr 59 rev. 01 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 7. W dniu 21.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 59 rev. 02 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 8. W dniu 21.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 70 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu WS-28  w km 14+825-14+930.
 9. W dniu 23.07.2021 przekazano KNA (N) nr 79 i 80 w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN.
 10. W dniu 23.07.2021 przekazano KNA (N) nr 81 w zakresie Przebudowy kolizji teletechnicznych.
 11. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 57 rev. 1 w zakresie posadowienia obiektu WS-13.
 12. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 92

W tygodniu od 12 do 18 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 15.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie PW  wraz z przedmiarem dot. obiektu WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych.
 2. W dniu 12.07.2021  przekazano PW rev. 04 Drogi.
 3. W dniu 13.07.2021 przekazano KNA (N) nr 73 w zakresie jezdni dodatkowej D31 – rów przy ul. Toeplitza.
 4. W dniu 14.07.2021 przekazano KNA (N) nr 68 w zakresie przebudowy sieci wodociągowej W-12.
 5. W dniu 14.07.2021 przekazano KNA (N) 57 rew. 1 w zakresie posadowienia dla obiektu WS-13.
 6. W dniu 16.07.2021 przekazano KNA (N) nr 71 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 7. Przekazano opinię Projektanta projektu technologicznego: obiekt MS-24 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych.
 8. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 91

W tygodniu od 5 do 11 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 7.07.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów przeciwolśnieniowych, Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy oraz Ekranów akustycznych z paneli
  • Otrzymano od Inżyniera uwagi (Wydziału Środowiska GDDKiA) do PB dla zakresu Węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 8.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 64 w zakresie  przebudowy urządzeń wodnych i cieków
  • przekazano KNA (N) nr 70 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu WS-28 w km 14+825-14+930
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW mostowej, sanitarnej, melioracji, zieleni.
 5. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 90

W tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 2.07.2021 przekazano PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie obiektu WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 04 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 05 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 05 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 28.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera w zakresie PW wraz z przedmiarem dla: Konstrukcji oporowej K-9
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna
  • Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
   D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych,
   D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 29.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 50 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155,
  • W dniu 29.06.2021 przekazano KNA (N) nr 59 rev. 01 w zakresie kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31,
  • W dniu 2.07.2021 przekazano KNA (N) nr  61 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
  • W dniu 2.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 63 w zakresie konstrukcji oporowej K-14
 4. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 89

W dniach od 21 do 27 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 22.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej PW wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-1, Konstrukcji oporowej K-2, Konstrukcji oporowej K-3, Konstrukcji oporowej K-4.
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie obiektów: MD-26 i MS-27
  • W dniu 24.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej – PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepusty na rowie RBN1.1 rev.1, przepusty na rowie RBN1.2 rev.1
  • W dniu 24.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej – PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepusty na rowie RBN2 rev.2, PDR-7.2 nr rowie RBN3 rev.2, przepusty na rowie RBN4 rev.2, przepusty na rowie RBN5 rev.2
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne
  • M.20.03.05. Geowłóknina,
  • M.20.01.09 Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10 Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11 Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.20.01.13 Ekrany przeciwolśnieniowe,
  • M.20.01.17 Ekrany przeciwhałasowe – Ziemne konstrukcje przestrzenne,
  • M.11.04.01. Ściany szczelinowe,
  • M.11.04.02. Ściany szczelinowe stanowiące fundamenty podpór,
  • M.16.01.12. Drenaż izolacji płyty pomostu,
  • M.20.01.14. Próbne obciążenie obiektu mostowego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 62 w zakresie obiektu MS-14
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 55 rev. 01 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
 4. Otrzymano z Urzędu Miasta Zgierza pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przebudowa wodociągu i gazociągu na ul. Łukasińskiego w Zgierzu”
 5. Przekazano zaktualizowany projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”
 6. Roszczenia osób trzecich – w ilości: 5
 7. Postęp prac: