Tygodniowy Raport nr 180

Realizacja zadań kontraktowych w tygodniu do 20 do 26 marca 2023 r.:

 1. Przekazanie KNA (N) – w zakresie usunięcia kolizji drenażu z barierami drogowymi.
 2. Otrzymanie  zatwierdzenia Inżyniera KNA (N) nr 234 w zakresie przebudowy kolizji energetycznych nN i SN – właściciele prywatni.
 3. Przekazanie  KNA w zakresie rowu krytego dodatkowego.
 4. Przekazanie  KNA 222 (N) rev. 1 w zakresie umocnienia podłoża jezdni dodatkowej D22-1.
 5. Przekazanie  KNA 229 (N) rev.1 w zakresie zmiany ilości i gatunków do nasadzeń materiału roślinnego do Węzła Emilia.
 6. Przekazanie  KNA 223 (N) rev.2 w zakresie zmiany ilości i gatunków do nasadzeń materiału roślinnego dla S14.
 7. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 97 w dniu
  21 marca 2023 roku.
 8. Realizacja robót budowlanych:

Raport Tygodniowy nr 179

Realizacja zadań kontraktowych w tygodniu od 13 do 19 marca 2023 r.:

 1. Udział (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy w dniu 14 marca 2023r.
 2. Realizacja prac budowlanych:

Raport Tygodniowy nr 178

W tygodniu od 6 do 12 marca 2023 r. zostały roboty budowlane zostały wstrzymane z powodu przerwy zimowej.

Tygodniowy Raport nr 177

W tygodniu od 27 lutego do 5 marca 2023 r. prowadzone były prace związane z:

 1. Przekazaniem Wykonawcy Specyfikacji – M.20.01.09. Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy.
 2. Przekazaniem Wykonawcy KNA (N) w zakresie autokorekty – zmiana polegająca na zmianie rzędnych wlotu i wylotu przepustów PS14.9 oraz PD19.1.
 3. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 95 w dniu 28 lutego 2023 roku.
 4. Wykonano roboty budowlane – montaż ekranów akustycznych.

Tygodniowy Raport nr 176

 1. W tygodniu od 20 do 26 lutego 2023 r. wykonano prace związane z montażem barier w pasie dzielącym 7+385 – 16+052 str. P. i L oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego (otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Kart Nadzoru Autorskiego Inżyniera KNA (N) nr 232 w zakresie autokorekty rzędnej studni wpadowej).
 2. W dniu 21 lutego 2023 r. odbyła się Rada Techniczna nr 94.
 3. Przekazano Wykonawcy dokumenty do pozwolenia na użytkowanie dla obiektów: PGD-5, PGD-6, PGD-10A, PGD-10B.

Tygodniowy Raport nr 175

W tygodniu od 13 do 19 lutego 2023 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 2. Udział w Radzie Budowy nr 41 w dniu 14 lutego 2023 r.
 3. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 174

W tygodniu od 6 do 12 lutego wykonane zostały prace związane z:

 1. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA)
 2. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 93 w dniu 7 lutego 2023 roku.
 3. Prowadzeniem robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 173

W tygodniu od 30 stycznia do 5 lutego 2023 r. wykonano prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem Wykonawcy projektów wykonawczych (PW)
 2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
 4. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 92 w dniu 31 stycznia 2023 roku.
 5. Realizacją robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 172

W tygodniu od 23 do 29 stycznia zostały wykonane prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
 2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
 3. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej w dniu 24 stycznia 2023 roku.
 4. Kontynuacją prac budowlanych.

Raport Tygodniowy nr 171

W tygodniu od 16 do 22 stycznia wykonane zostały prace dotyczące:

 1. Opracowywania, aktualizacji i sukcesywnego przekazywania do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
 2. Prowadzenia nadzoru autorskiego, przekazywania do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA): otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie w zakresie branży melioracyjnej, aktualizację rozwiązań na rowie RBN3.
 3. Udziału (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 40 w dniu17 stycznia 2023 roku.
 4. Realizacji prac budowlanych w obszarze węzła Emilia.