Tygodniowy Raport nr 186

W dniu 25 kwietnia 2023 roku odbyła się Rada Techniczna (w trybie wideokonferencji).

W tygodniu od 1 do 7 maja 2023 r. realizowano prace budowlane, jak w załączniku:

Tygodniowy Raport nr 185

W tygodniu od 24 do 30 kwietnia 2023 r. realizowano prace związane z:

 1. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA)
 2. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej w dniu 25 kwietnia 2023 roku.
 3. Realizacją prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 184

W tygodniu od 17 do 23 kwietnia 2023 r. prowadzono prace polegające na:

 1. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA).
 2. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy w dniu 18 kwietnia 2023 roku.
 3. Prowadzeniem robót budowlanych:

Czasowa Organizacja Ruchu:

Tygodniowy Raport nr 182

Realizacja zadań kontraktowych w tygodniu od 3 do 9 kwietnia 2023 r.:

 1. Przekazanie do Wykonawcy KNA w zakresie uszczelnienia zbiorników zastępczych dla drogi S14
 2. Udział w Radzie Technicznej nr 99 w dniu 4 kwietnia 2023
 3. Prowadzenie robót budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 181

W tygodniu od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r. prowadzono prace związane z:

 1. Przekazaniem KNA (N) w zakresie zmiana niwelety drogi D26 (autokorekta).
 2. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenia KNA (N) w zakresie zmiany rzędnych wlotu i wylotu przepustów PS14.9 oraz PD19.1.
 3. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie kolizji drenażu z barierami drogowymi.
 4. Udziałem w Radzie Technicznej nr 98 (wideokonferencja).
 5. Wykonaniem prac budowlanych, zgodnie z poniższą tabelą: